سلوكیان

بگرام افغانستان

 

شهر باستانی بگرام در دهه های 1930 و 1940 مورد حفاری باستان شناسان فرانسوی قرار گرفت. در دو اتاق به نامهای اتاق 10 و 13 تعداد زیادی اشیای تجاری یافت شد که متعلق به نقاط مختلف جاده ابریشم از چین تا شمال مصر بودند. در ورودی اتاقها را با آجر بسته بودند تا در فرصتی مناسب اجناس را بار زده و منتقل کنند اما به دلیلی نامعلوم اتاقها برای همیشه دست نخورده ماندند و 2000 سال بعد باستان شناسان به این اشیای نفیس دست یافتند. این دوره همزمان قرن آخر حکومت اشکانیان است. بگرام توسط شاپور اول ساسانی فتح شد. شاید هم دلیل مهر و موم کردن عتیقه جات در این محل حمله ساسانیان بوده باشد.

اوج حیات این شهر متعلق به دوره کوشانیان در قرون اولیه میلادی است.این شهر یکی از نقاط مهم شمال غرب امپراتوری کوشان بود.آنها در قرون سوم و چهارم پیش از میلاد با مقدونیه ای های ساکن افغانستان درگیر بودند. مقدونیه ایها که از طرفی با اشکانیان و از طرفی با کوشانیان و از طرفی با خودشان می جنگیدند با کوشانیان صلح کردند و تقریبا شمال کابل مرز کوشانیان و مقدونی ها شد. این آثار بازمانده همین محدوده مرزی است. کوشانیان در موارد زیادی فرهنگ و هنر مقدونیه ای یا بهتر بگوییم هلنیستی را بکار بردند و از خط یونانی نیز استفاده می کردند. فرهنگ آنها آمیخته ای از هلنیستی، هندی و بومی بود.

 

 

بگرام افغانستان

تصاویر بگرام

تصاویر: حمید صدقی نژاد از گالری هنر سیدنی
اطلس تاریخ ایران