سلوكیان

کتیبه سنگ سیاه در آدولیس

 

کتیبه شکسته شده سنگ سیاه در آدولیس واقع در کشور اتیوپی امروزی قرار داشته که اکنون از بین رفته است. اطلاعات ما در مورد این کتیبه یونانی از گزارشهای کوسماس است. کتیبه به بطلمیوس سوم مصر تعلق دارد و به جنگ سوم سوریه میان بطلمیوس با سلوکوس می پردازد.

بطلمیوس از 246تا221 شاه مصر بود

بخشی از ترجمه کتیبه: پادشاه بزرگ بطلمیوس، فرزند پادشاه بطلمیوس و ملکه آرسینو که خدایان خواهر و برادر هستند ، خود فرزندان پادشاه بطلمیوس و ملکه برنیس است که خدایان ناجی هستند و تبارش از طرف پدری به هراکلس، فرزند زئوس و از سمت مادری به دیونیسوس، فرزند زئوس می رسد. او از سوی پدرش سلطنت مصر، لیبی، سوریه، فنیقیه، قبرس، لیکیا، کاریا و جزایر سیکلادس را بر عهده گرفت، با نیرویی از پیاده نظام، سواره نظام، ناوگان کستی ها و فیل های تروگلودتیسی و حبشی به سوی آسیا رهسپار شد. این حیوانات ابتدا توسط پدرش و سپس توسط خودش در این مناطق شکار می شدند و برای استفاده در جنگ به مصر آورده شدند. با تسلط بر تمامی سرزمین های غربی فرات- کلیکیه، پامفیلیا، یونیا، هلسپونت، تراکیه و کلیه نیروهای مسلح در آن سرزمین ها و همچنین فیل های هندی، حکومت های آن مناطق را تحت کنترل خود درآورد. او از رود فرات عبور کرد و بین النهرین، بابل، شوش، پارس، مادستان و تمام مناطق باقیمانده تا باکتریا را تسخیر کرد. او تمام اشیای مقدس که پارس ها از مصر ربوده بودند را کشف کرد و آنها را همراه با بقیه گنج های منطقه به مصر بازگرداند. او نیروهای خود را از طریق کانال هایی که حفر شده بود فرستاد ...

 

تختگاه آدولیس

بازسازی تختگاه آدولیس و ستون پشت آن بر اساس توصیف های کتاب کوسماس

برگرفته از کتاب جنگ‌های دریای سرخ در آستانه ظهور اسلام
مؤلف: گلن‌وارن باورساک ناشر: مروارید مترجم: مهناز بابایی پاییز 1400

اطلس تاریخ ایران