محاصره و فتح قلعه در دنیای باستان

محاصره و فتح قلعه در دنیای باستانSource of image-منبع تصویر

نبرد لاخیش

سربازان آشوری در حال کشتن دستگیر شدگان

اطلس تاريخ ايران