محاصره و فتح قلعه در دنیای باستان

محاصره و فتح قلعه در دنیای باستانSource of image-منبع تصویر

نبرد لاخیش

مدافعان شهر سعی دارند با زنجیر هایی که در نوک قلاب دارد، لوله جلویی قلعه کوب را بگیرند و آنرا چپ کنند. سربازان آشوری توسط ثلابهایی مشغول شکار کردن این زنجیرها هستند و با کشیدن آنها به پایین سربازان را از بالای برج به زمین می اندازند.

اطلس تاريخ ايران