محاصره و فتح قلعه در دنیای باستان

محاصره و فتح قلعه در دنیای باستانSource of image - منبع تصویر

یک دستگاه قلعه کوب آشوری - در حالی که طرفین جنگ به سمت هم تیراندازی می کردند این دستگاه به تخریب دیوارهای قلعه محاصره شده می پرداخت. برداشته شده از قلعه شمال غربی نمرود - حدود 865 تا 860 پ م . در بریتیش موزه نگه داری می شود.

Illustration of a large wheeled Assyrian battering ram. This ram has an observation turret which attacks the collapsing walls of a besieged city, while the archers on both sides exchange fire. From the North-West Palace at Nimrud, about 865-860 BC; now in the British Museum. 

 
اطلس تاريخ ايران