محاصره و فتح قلعه در دنیای باستان

محاصره و فتح قلعه در دنیای باستانSource of image - منبع تصویر

پرتاب سنگ توسط سربازان آشوری

 

 
اطلس تاريخ ايران