<< Previous

ساسانیان

Next>>

مهر سنگی تخت – محل کشف نامعلوم – موزه ایران باستان

تصویر: حمید صدقی نژاد