<< Previous

ساسانیان

Next>>

کوزه سفالی - - شوش - موزه ملی ایران

تصویر: حمید صدقی نژاد