<< Previous

ساسانیان

Next>>

مجسمه سفالی – شوش – موزه ملی ایران

تصویر: حمید صدقی نژاد