<< Previous

ساسانیان

Next>>

صافی سفالی- شوش ساسانی- موزه ملی ایران

تصویر: حمید صدقی نژاد