<< Previous

ساسانیان

Next>>

پیکره مفرغی حیوان با پایه پیچ دار- محل کشف نامعلوم- موزه ملی ایران

تصویر: حمید صدقی نژاد