<< Previous

ساسانیان

Next>>

مجسمه مفرغی بز کوهی- محل کشف نامعلوم- ساسانی- موزه ملی ایران

تصویر: حمید صدقی نژاد