ساسانیان
 

نقش برجسته سراب قندیل

 


این نقش برجسته زیبا  در 15 کیلومتری شمال غرب بیشاپور و 8 کیلومتری شهر قائمیه در شهرستان کازرون و به طرف جاده قائمیه به نورآباد در روستای قندیل واقع گردیده است.  در این نگاره شاه ساسانی به همسرش گل اهدا می کند.

مجلس خانوادگی در سراب قندیل

مجلس خانوادگی در سراب قندیل

مجلس خانوادگی در سراب قندیل

 
اطلس تاریخ ایران