ساسانیان
 
پشت قلعه آبدانان
برگرفته از سایت ایلام من

پشت قلعه در فاصله پنج كیلومتری در ناحیه جنوبی شهرستان آبدانان و در شمال غربی روستای پشت قلا بر روی تپه‌ای بلند قرار دارد كه رودخانه دویرج از پای آن می‌گذرد . قلعه در دوره ساسانیان ساخته شده است. در پایین دست این قلعه تاریخی كه در ارتفاع قرار گرفته، زمینهای كشاورزی قرار دارند كه مربوط به اهالی روستای پشت قلعه است.
این اثر ارزشمند كه شامل برجهای نگهبانی، بارو، شاه‌نشین، اتاق‌های مسكونی، پلكان و...بوده هم اکنون تخریب شده است. مصالح ساخت این قلعه تاریخی از قلوه سنگهای رودخانه‌ای و گچ نیم‌كوب تشكیل شده است. بناهاب داخل قلعه گنبد و طاقچه داشته اند و در سالن اصلی قطر دیوارها بیش از یک متر است.

   
   
   
اطلس تاریخ ایران