سنگ نگاره تازه یافت شده داراب
 
 

سنگ نگاره کوچکی در رودخانه داراب کشف شده است. این سنگ را احتمالا سیلاب به منطقه آورده است. سنگ در بستر رودخانه بوده و محل اصلی آن مشخص نیست. هم اکنون این تکه سنگ در موزه هفت تنان شیراز نگه داری می شود. با توجه به نقش موجود روی سنگ می توان حدس زد که نگاره متعلق به شاپور اول است.در این تصویر شاه سمت چپ ایستاده و با شیری که روبرویش بر روی دوپا بلند شده می جنگد

 

سنگ نگاره تازه یافته داراب

بازدید محلی در اردیبهشت 90
اطلس تاریخ ایران