ساسانیان
 
الفبای پهلوی
 


زبان پهلوی از زبان آرامی تشكیل شده است و زبان درباری سلسله ساسانیان به شمار میرود .این زبان در قرن پنج تغییراتی كرد و به زبان اوستایی شهرت یافت. زبان پهلوی از راست به چپ نوشته میشود

 

در ابتدای دوره ساسانی سه خط پهلوی اشكانی-پهلوی ساسانی و یونانی در سنگ نگاره ها استفاده میشد ولی به ترتیب خط یونانی و پهلوی اشكانی حذف شدند و خط پهلوی ساسانی مهمترین خط این دوره تاریخی شد .این خط تا قرن پنجم قمری نیز استفاده میشد. مثلا بر روی برجهای رستك-لاجیم و رادكان در شمال غرب ایران كتیبه هایی به خط پهلوی دیده میشوند. متون پهلوی به دو نوع خط هستندو پهلوی آم دبیره برای نوشته های همگانی و كتابت استفاده میشد و خط پهلوی گشته دبیره برای قباله و بنچاقها سكه ها سنگ نگاره ها و مهرها

فونتهای پهلوی را میتوانید از آدرس زیر دریافت نمایید
http://www.iranchamber.com/history/sassanids/sassanids.php

 

 


نمونه مثالی از خط پهلوی

 

اطلس تاریخ ایران