ساسانیان
 

هرمز دوم

 
سنگ نگاره های هرمز دوم

Coin of the Sassanid king Hormizd II.

هرمز دوم درسال 302 جانشین پدر میشود. در زمان او ارمنستان به مسیحیت گروید .ارامنه این تاریخ را به منزله بریدن از گذشته كافرانه خود میدانند و از این تاریخ به بعد مورخان ارمنی آن دسته از ارمنیانی را كه مسیحی نشده بودند و به دین پدران خود بودند را تبه كار و بدكار معرفی میكنند

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

آغاز شاهنشاهی
302 میلادی
مسیحی شدن ارمنستان
-
پایان شاهنشاهی
309