ساسانیان
 

هرمز اول

Coin of Ardashir II (or Hormizd I).

هرمز اول به مدت یك سال حكومت كرد واطلاعات چندانی از او در دست نیست.تنها چیزی كه از او میدانیم این است كه به مانی و كرتیر به عنوان دو رقیب مذهبی اجازه فعالیت دادو همین باعث شد كردر به او بد گمان شود و بهرام اول را جایگزین او كند.آگاثیاس مورخ بیزانسی،حمزه اصفهانی،ابن اثیرومیرخواند مدت فرمانروایی او را یك سال و ده ماه وفردوسی یك سال و دو ماه نگاشته است

 

اتفاقات مهم در دوره شاهنشاهی

تاریخ

تولد هرمز اول از شاپور و آدور آناهیدهمسر و دختر شاپور

232 م
شاهنشاهی هرمز اول
272-273م
ساخت شهر رامهرمز ودسكرة الملك
-
منبع:هزاره های گم شده جلد 5 ،دكتر پرویز رجبی -شاهنشاهی ساسانی ،تورج دریایی