ساسانیان
 

بستام

Coin of the Sassanid king Bistam.

بستام نام دایی خسرو پرویز است هنگامیكه خسرو به فكر انتقام گرفتن از قاتلین پدر افتاد او فرار كرد و به منطقه ارمنی نشین پناه برد.ظاهرا او 6 سال حكومت مستقلی داشت تا اینكه به تحریك خسرو وباخیانت همسرش گردویه در مستی به قتل رسید

 
منبع:هزاره های گم شده جلد 5 ،دكتر پرویز رجبی -شاهنشاهی ساسانی ،تورج دریایی