تپه زیویه

تپه زیویه

 
<<قبلی
تپه زیویه - قطعه ای از جنس عاج با طرح شکار گاو وحشی تحت تاثیر هنر آشوری
بعدی >>
اطلس تاریخ ایران