ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

سگز آباد

سگز آباد

 

 

 

 

 

<<قبلی

لیوان سفالی سگزآباد- موزه باستان شناسی دانشگاه مک کواری

1750 پیش از میلاد- تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی >>

اطلس تاریخ ایران

تصویر حمید صدقی نژاد