ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

سگز آباد

سگز آباد

 

 

 

 

 

<<قبلی
مجسمه های سفالی حیوان سگزآباد- موزه باستان شناسی دانشگاه تهران- حدود1350 پ م
بعدی >>
اطلس تاریخ ایران