ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

سگز آباد

سگز آباد

 

 

 

 

 

<<قبلی

سنگ وزنه- سگزآباد- 1800 پیش از میلاد- موزه باستان شناسی دانشگاه تهران

بعدی >>
اطلس تاریخ ایران