ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

سگز آباد

سگز آباد

 

 

 

 

 

<<قبلی
قالب سنگی تبر- موزه باستان شناسی دانشگاه تهران- حدود1350پ م الی1200 پ م
بعدی >>
اطلس تاریخ ایران