تپه قبرستان

تبر مسی تپه قبرستان

 

 

 

 

 

<<قبلی
تبر مفرغی دوسر به همراه قالب گلی ساخت آن- تپه قبرستان- اوایل هزاره سوم پیش از میلاد- موزه ملی ایران
 
اطلس تاریخ ایران