ایران در پیش از تاریخ

منطقه باستانی یری

شهر یری

 

 

 

 

 

<<قبلی

تنگ سفالی استامپی- هزاره اول پیش از میلاد- مشگین شهر- موزه آذربایجان

بعدی>>
Photo: Hamid Sedghinezhad - Feel free to share