ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

منطقه باستانی یری

 

شهر یری

 

 

 

 

 

 

آثار مشابهی در منطقه حکاری آناتولی در سال 1998 کشف شد که شامل 13 سنگ افراشت است که ابعادی بین 70 سانت تا 310 سانت دارد و مشابه یری تنها یک روی آنها حجاری شده و هیچکدام دارای پا نیستند. ابزار جنگی آنها متنوع تر از حجاری های یری است و هریک جامی در دست دارند. آنها را از 1500پیش از میلاد تا 1100پیش از میلاد تاریخ گزاری کرده اند.

شهر یری

کتاب به زبان روسی

تصاویر بیشتر

 
حمید صدقی نژاد