ایران در پیش از تاریخ
یاریم تپه -نوسنگی تا عصر آهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تپه باستانی در 9 كیلومتری جنوب گنبد كاووس قرار دارد. رودخانه قره سو از شمال تپه می گذرد و تمامی قسمت شمالی آنرا شسته است. قدیمی ترین بقایای به دست آمده از این تپه به دوره نوسنگی حدود هزاره پنجم پیش از میلاد می رسد. این تپه آثار معماری نیز دارد كه در آنها دیوارها از خشت تشكیل شده اند. كف خانه ها را خاك كوبیده ریخته بودند تا نرم شود.
سفالهای به دست آمده به پنج گروه تقسیم می شوند. سفالهای دوره نوسنگی كه دست ساز هستند، سفالهای قرمز، سفالهای خاكستری، نارنجی و قرمز اشکانی. در دوره نو سنگی ساكنان این تپه اجساد را در زیر خانه های خود دفن و پس از دوره آهن، اجساد خود را در بیرون از خانه ها در گورستانی كنار تپه دفن می كردند.

عكس از سایت خبر رسانی میراث فرهنگی

 

 

 

 

اطلس تاریخ ایران
 
ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی