یانیك تپه -نوسنگی متاخر و عصر آهن

 

 

 

این تپه یكی از چندین تپه باستانی شرق دریاچه ارومیه است كه در 32 كیلومتری جنوب تبریز وغرب خسرو شهر قرار دارد. آثار به دست آمده متعلق به دوره های نوسنگی متاخر، دوره مفرغ و آهن است.
در این تپه منازل مسكونی با دیوارهای خشتی دور حیاط مرکزی مستقل ساخته می شدند و در حیاط انباریهایی قرار داشت. ورودی خانه ها از روی سقف آنها بود و در به شكل امروزی نداشتند. سفالها دست ساز بودند و نقوشی ساده بر روی آنها وجود داشت. تیغه های سنگی و ظروف سنگی از این تپه به دست آمده است. اجساد كف اتاقها دفن می شدند. آثار به دست آمده از نظر تاریخی طیف گسترده ای دارند و از دوره نو سنگی حدود شش هزار سال پیش از میلاد تا دوره عصر آهن یعنی 600 پیش از میلاد طبقه بندی شده اند.
فرهنگ معروف یانیك مربوط به دوره تاریخی اواخر هزاره سوم تا هزاره دوم پیش از میلاد است. ظاهرا این فرهنگ از سمت آناتولی به این منطقه آمده است. سفال آن ظریف، نازك، صیقل داده شده و خاكستری است كه نقوشی روی سفالها كنده شده اند. نقوش کنده را با گچ پر می کردند. این فرهنگ را میتوان از دریاچه ارومیه تا الوند و همدان و دشت قزوین ردیابی کرد.
خانه های دوره مفرغ قدیم یانیك تپه پلان دایره دارند كه در مركز تیركی برای نگه داشتن سقف درآنها تعبیه شده بود و سقف آنها از چوب و پوست ساخته می شد.

 

 

 

 

 

یانیک تپه یانیک تپه
یانیک تپه یانیک تپه
یانیک تپه یانیک تپه
یانیک تپه

 

 

یانیک تپه  
اطلس تاریخ ایران
 
ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی