ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

ویند کلخوران

دخمه های سنگی ویند كلخوران

 

 

 

 

 

<< قبلی
دهخل دخمه های شرقی روستا - دارای اتاق تاقچه ایوان
بعدی>>
اطلس تاریخ ایران