ایران در پیش از تاریخ
 

 

 

 

ویند کلخوران

دخمه های سنگی ویند كلخوران

 

 

 

 

 

<< قبلی
دخمه درون روستا
بعدی>>
اطلس تاریخ ایران