تپه تولایی -سوزیانای عتیق

 

 

 

 

 

 

این تپه باستانی در 15 كیلومتری جنوب اندیمشك قرار دارد و در حوزه رودخانه دز واقع شده است. در كنار این تپه كانال آبی از دوره ساسانیان قرار دارد. در برخی گمانه ها قلوه سنگهای منظمی كه روی زمین ریخته شده بودند كشف شد. احتمالا در این مقاط چادر اهالی پهن می شد.
از این محل اشیای گوناگونی به دست آمده است مانند سوتهای گلی، سر دوك، پیكركهای به شكل انسان، دسته هاون، هاون، فلاخن های گلی، ساطور، صفحات مدور گلی، گلوله های كوچك سنگی وغیره. به دلیل فرصت زمانی محدود برای حفاری در این منطقه اطلاعات زیادی از این منطقه باستانی نداریم. ساكنان تپه به صورت موقتی و در چادر ساكن بوده اند. سفالهای مكشوفه متعلق به دوره سوزیانای عتیق است.

 

تپه تولایی

بخشی از یک ظرف سفالی- تل تولایی فارس اوایل هزاره هفتم پ م موزه ملی ایران

تپه تولایی

بخشی از یک ظرف سفالی- تل تولایی اواسط هزاره هفتم پ م موزه ملی ایران

تپه تولایی

پیکره گلی جانوری- تل تولایی خوزستان- اواسط هزاره هفتم پ م موزه ملی ایران

 

 

 

 

 

اطلس تاریخ ایران
ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی