ایران در پیش از تاریخ
تپه گیان -از 4500 پ م  

 

 

 

تپه گیان نزدیك نهاوند و در جنوب غربی شهر گیان است. در این تپه مجموعا چهار نوع معماری در پنج دوره تاریخی كشف شد. به علت تخریب شدید، تعیین نقشه بناها امكان پذیر نیست. سفالهای این منطقه به سه دسته خشن، ظریف و منقوش تقسیم می شوند. در سفالهای منقوش علاوه بر خطوط موازی، نقوش ساده هندسی، مثلث و لوزی تو پر و تعدادی صلیب موسوم به مالتی نیز مشاهده می شود. با جلو رفتن تاریخ نقوش حیوانات شامل پرندگان نیز به طرح سفالها اضافه شد و حتی طرح ببر نیز در آنها دیده می شود. در مجموع 122 قبر در این تپه كشف شده است. قبرها در اعماق مختلفی از یك متر تا چهارده متری كشف شدند. در یك مورد كودكان را در خمره های بزرگی دفن كرده بودند.
قدیمی ترین آثار گیان به دوره مس سنگی تعلق دارد. سفال دوره مفرغ گیان خوب پخته شده و با خطوط افقی ‏ موجدار در شانه و گردن سفال تزیین شده است. در دوره حیات این منطقه، سفال گیان از رنگ نخودی شروع شده و به سفال قرمز تبدیل می شود و سپس سفال رنگی منقوش ظاهر می شود. سفالهای دوره 4 گیان بسیار شبیه سفال شوش هستند.
در این منطقه عبور از دوره مس سنگی به مفرغ بدون هیچ گسستگی ادامه داشت.

 

 

 


مهر استامپی تپه گیان - هزاره چهارم پیش از میلاد- بریتیش موزه

 

تپه گیان تپه گیان
تپه گیان تپه گیان
تپه گیان تپه گیان
تپه گیان تپه گیان
تپه گیان تپه گیان
تپه گیان تپه گیان
تپه گیان تپه گیان
تپه گیان تپه گیان
تپه گیان تپه گیان
ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی