ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

تپه گیان

تپه گیان

 

 

 

 

 

<<قبلی
آثار به جا مانده در تپه گیان نهاوند در موزه مقدم تهران
بعدی>>
تصویر: حمید صدقی نژاد