ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

تپه گیان

تپه گیان

 

 

 

 

 

<<قبلی
لیوان سفالی- گیان – هزاره دوم پ م موزه ملی ایران
بعدی>>
تصویر: حمید صدقی نژاد