ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

تپه گیان

تپه گیان

 

 

 

 

 

<<قبلی

ظرف سفالی منقوش- گیان نهاوند- هزاره سوم پ م – موزه ملی ایران

بعدی>>
تصویر: حمید صدقی نژاد