ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

تپه گیان

تپه گیان

 

 

 

 

 

<<قبلی
ظرف سفالی بدنه زاویه دار- گیان نهاوند- هزاره سوم پ م – موزه ملی ایران
بعدی>>
تصویر: حمید صدقی نژاد