ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

تپه گیان

تپه گیان

 

 

 

 

 

<<قبلی
ظرف سفالی نخودی منقوش تپه گیان 4- 2500 پ م – موزه مقدم تهران
بعدی>>
تصویر: حمید صدقی نژاد