ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

تپه گیان

تپه گیان

 

 

 

 

 

<<قبلی
خمره سفالین برای ذخیره غلات –دست ساز با نقش انسان در شکارگاه –نهاوند –هزاره سوم پ م – موزه آبگینه
بعدی>>
تصویر: حمید صدقی نژاد