ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

تپه گیان

تپه گیان

 

 

 

 

 

 
آثار به جا مانده در تپه گیان نهاوند ;
Next >>
تصویر: حمید صدقی نژاد