ایران در پیش از تاریخ
تپه حصار -هزاره هشتم تا دوم پیش از میلاد  

 

 

تپه حصار در حوالی دامغان قرار دارد و یكی از تپه های مهم باستانی فلات ایران است، زیرا یکی از مراکز استقرار فرهنگ شهر نشینی به شمار می آید. زندگی در این منطقه از هفت هزار سال پیش از میلاد شروع شده است.
در دوره اشکانی مدتی دامغان یكی از شهرهای مهم ایران بود و آثار زیادی از دوره اشکانی در این تپه مشهود است. همچنین از دوره های ماد، هخامنشی، سلوكی و ساسانی نیز آثار متعددی پیدا شده ولی اهمیت تاریخی این تپه مربوط به پیش از تاریخ آن است.
در این تپه گل نوشته میخی بابلی پیدا شده كه هنوز خوانده نشده است. این گل نوشته به دو هزار سال پیش از میلاد تعلق دارد و نشاندهنده ارتباط فرهنگی این منطقه با بین النهرین است. محوطه تاریخی تپه حصار بالغ بر160 هكتار است.
سفال فرهنگ حصار خاكستری براق و ظریف است كه در شاه تپه، تورنگ تپه، یاریم تپه و دشت گرگان هم دیده می شود. فرهنگ حصار با هجوم اقوام بیگانه از سمت شرق نابود شده است و فقط در شاه تپه و تورنگ تپه ادامه پیدا می كند. حدود 1900 پیش از میلاد را می توان پایان فرهنگ حصار به شمار آورد. در دوره بعدی سفال نارنجی جایگزین سفال حصار شد.
در این منطقه عبور از دوره مس سنگی به مفرغ بدون هیچ گسستگی ادامه داشت.

ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی

 
تپه حصار تپه حصار
تپه حصار تپه حصار
تپه حصار تپه حصار
تپه حصار تپه حصار
تپه حصار تپه حصار
تصاویر غیر رنگی از كتاب
:A SURVEY OF PERSIAN ART-ARTHUR UPHAM POPE & PHYLLIS ACKERMAN

تپه حصار
تپه حصارتپه حصار

تپه حصار

تپه حصار

طرح لوح گلی با نوشته های ایلامی مقدم

اطلس تاریخ ایران