ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

تپه یحیی

تپه یحیی

 

 

 

 

 

<< قبلی
آثار كشف شده در تپه یحیی- موزه ملی ایران
طرح روی سنگ میتواند مشابه طرح های سنگ های جیرفت باشد و به زیگورات جیرف اشاره دارد
بعدی>>
اطلس تاریخ ایران