ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

تپه یحیی

تپه یحیی

 

 

 

 

 

 

بخشی از یک ظرف سفالی با نقش گاو کوهاندار- تپه یحیی- هزاره سوم پیش از میلاد- موزه ملی ایران

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران