ایران در پیش از تاریخ
تپه یحیی -هزاره پنجم-دوره استقرار در روستا

 

 

 

این تپه در دره سوغون در 30 كیلومتری شمال شرق دولت آباد در جنوب كرمان قرار دارد. آثار این تپه از دوره استقرار در روستاها شروع می شود. قدیمی ترین ساکنان تپه یحیی، دیوار خانه های خود را که از اتاقهای کوچک تشکیل می شد، از خشتهای دست ساز بنا کرده بودند. احتمالا تدفین در کف اتاقهای مسکونی انجام می گرفت. دیوارها را به رنگ قرمز رنگ آمیزی می کردند و کف خانه را کاهگل می زدند. آزمایشات كربن بر مواد باقی مانده از این تپه، سال 4302 پیش از میلاد را نشان می دهد. از این منطقه اشیای ساخته شده با سنگ صابون به مناطق دیگر صادر می شد.
همزمان با دوره چهارم  زندگی در یحیی (3500 پیش ازمیلاد) خط پدیدار شد. در معماری این دوره، بناها بزرگتر و وسیعتر ساخته شده اند. داخل این اتاقها 6 لوح گلی، 24 مهرگلی و تعدادی مهر استوانه ای با نوشته هایی به خط ایلامی مربوط به رسیدهای اقتصادی به دست آمد. از میان آثار باقیمانده از دوره چهارم تعدادی ابزار و وسایل مفرغی به دست آمد که شباهت زیادی به اشیای مشابه از موهنجودارو، دره شرقی سند ، ماری و بین النهرین دارند.
سکونت اهالی در این محل تا حدود سال 2200 پیش از میلاد ادامه یافت اما ناگهان متوقف شد و در عصر آهن (حدود 1000 پیش از میلاد) اقوام تازه ای به منقطه وارد و در آنجا ساکن شدند. از ویژگیهای عصر آهن در تپه یحیی ، شباهت میان بناها و سفالهای این محل با بناها و سفالهای عصر آهن در شمال غربی ایران است.

 

 

 

 

 

تپه یحیی
تپه یحیی
 

 

تپه یحیی
تپه یحیی

 

تپه یحیی تپه یحیی
تپه یحیی تپه یحیی
    لوح های گلی بدست آمده از تپه یحیی که دارای خط ایلامی ابتدایی هستند و به 3100 تا 2900 پیش از میلاد بر می گردند. این لوح ها در دانشگاه پنسیلوانیا نگه داری می شوند و در سال 1989 منتشر شده اند    

تپه یحیی

تپه یحیی

تپه یحیی
تپه یحیی تپه یحیی

 

تپه یحیی

 

تپه یحیی
تپه یحیی
تپه یحیی تپه یحیی

 

 

تپه یحیی

تپه یحیی

تپه یحیی
تپه یحیی تپه یحیی

 

 

تپه یحیی

 

تپه یحیی
تپه یحیی
تپه یحیی تپه یحیی

 

 

تپه یحیی

 

تپه یحیی
تپه یحیی
تپه یحیی تپه یحیی

 

اطلس تاریخ ایران
تصاویر حمید صدقی نژاد ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی