ایران در پیش از تاریخ
تپه سراب -هزاره دوازدهم تا دهم پیش از میلاد

 

 

 

این تپه باستانی در 7 كیلومتری شمال شرق كرمانشاه واقع و اولین بار در سال 1338 حفاری شده است. سفالهای موجود در منطقه از نوع قرمز ساده، با نقوش بچه قورباغه ای و سفال نخودی داغدار هستند. از این محل مهره، ظروف، دستبند و وسایل آشپزخانه سنگی در حفاری های مختلف به دست آمده است. در میان این اشیای سنگی پیكركهای گلی بسیاری از انسان و حیوان كشف شده كه یكی از آنها به نام ونوس سراب از شهرت جهانی بر خوردار است. مجموعا 797 پیكرك حیوانی از تپه سراب به دست آمده است. آنها را می توان به سه دسته تقسیم كرد: سگهای با دم خمیده، خوكها و گرازها و حیوانات شاخدار. همچنین تعداد 650 پیكرك انسان در این محل كشف شد كه 18 عدد مرد و بقیه زن بودند. تاریخ نگاری زندگی در این تپه بین 11000 تا 9000 پیش از میلاد را نشان می دهد.
در تپه سراب خانه ها به صورت زاغه های چوبی ساخته می شدند. سفال نوع جارمو در این منطقه وجود داشت و بر و گوسفند اهلی توسط ساکنان منطقه نگه داری می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تپه سراب
تپه سراب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تپه سراب
تپه سراب

 

 

 

 

تپه سراب
اطلس تاریخ ایران
ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی