اطلس تاریخ ایران

 

 

 

تپه گنج دره

تپه گنج دره هرسین

 

یکی از قدیمی ترین سفال های ایران-گنج دره کرمانشاه- هزاره هشتم پیش از میلاد- موزه ملی ایران

Fragment of one of the oldest potteries in Iran- Ganj Darre Teppe- 8th millenium B.C.- National museum of Tehran

 
تصویر حمید صدقی نژاد