ایران در پیش از تاریخ
تپه موشكی هزاره هفتم پیش از میلاد

 

 

 

 

 

 

این تپه در 16 كیلومتری جنوب شرقی تخت جمشید قرار دارد و نزدیك تل جری است. در حفاریهای این منطقه هیچ اثر معماری كاملی از زیر خاك بیرون نیامد تا بتوان نقشه آنرا تعیین نمود. قسمتی از یك بنا فاقد شكل منظم هندسی، چند كف خانه، دیوارهای مختلف و غیره حفاری شده اند. سفالهای مكشوفه دست ساز و خشن هستند. انواع كاسه و اشیای مشابه سنگی، مخروطهای گلی كوچك، مهره گلی، ابزارهای سنگی، پیكرك حیوانی و غیره دراین محل كشف شده است. آثار تپه موشكی قدیمی تر از تل جری هستند. آزمایش كربن 6690 سال پیش از میلاد را نشان داده است.

 

 

 

 

 

 


در دشت مرودشت تپه های مشهور دیگری از پیش از تاریخ موجود هستند كه میتوان از تل جری،تل گپ ،تل نخودی و غیره نام برد

تپه موشکی

بخشی از یک ظرف سفالی- تپه موشکی فارس- اواسط هزاره هفتم پیش از میلاد – موزه ملی ایران

 
اطلس تاریخ ایران
ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی