ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

تل باکون

باکون

 

 

 

 

 

<< Previous

ریتون سفالی دسته زنبیلی- تل باکون- هزاره چهارم پیش از میلاد- موزه ملی ایران

Tal Bakun Fars- 4th millenium BC - National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad