ایران پیش از تاریخ
شهداد-هزاره چهارو و سوم پیش از میلاد

در سال 1346 هییت جغرافی دانشگاه تهران در كنار ساحل غربی دشت لوت سفالینه هایی را كشف كرد و این احتمال كه این منطقه زادگاه تمدنهایی باستانی باشد قوت گرفت. در نتیجه با حفاریهای بعدی تمدنهایی از هزاره چهارم و سوم پیش از میلاد در محل كشف شد. ظروف بی شمار و متنوع سفالی-كوره ذوب مس - ظروف مفرغی با اشكال گوناگون در گورستان شهداد كشف شدند.در یكی از قبرها پرچم فلزی مربوط به چهار هزار سال پیش از میلاد دیده شد و به عنوان قدیمی ترین پرچم ایران شناخته شده است.

پس از یك وقفه 17 ساله حفاریهای این منطقه دوباره آغاز شد و آثار معماری نیز كشف شد. محله كشاورزان با توجه به نزدیكی آنان به زمینهای شخم خورده و محله صنعتگران با توجه به تعداد زیادی مهره های نیمه كاره در آن مشخص شدند.

 

شهداد

 

 
 

 

شهداد شهداد

 

شهداد شهداد

 

شهداد شهداد

شهداد شهداد

شهداد شهداد
شهداد شهداد
شهداد شهداد
شهداد شهداد
شهداد شهداد
شهداد شهداد
اطلس تاریخ ایران
   
تصاویر:حمید صدقی نژاد