ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

Shahdad - شهداد

شهداد

 

 

 

 

 

<< Previous
ظرف سنگی- شهداد- هزاره سوم پ م – موزه ملی ایران
Next >>